پلی پروپیلن

پلی پروپیلن بسپار گرمانرمی است که ابتدا در سال 1951 توسط دکترکارل رهن بدون پی بردن به اهمیت آن ، در هوخست آلمان به دست آمد.اهمیت این بسپار باکشف مجدد آن توسط جولیا ناتا در سال 1954 آشکار گردید.پلی پروپیلن بامصرف سالانه 6/45 میلیون تن و اختصاص 20 درصد از مصرف بسپار های اساسی ، سومین بسپار پر مصرف جهان است. قابلیت افزایش ، پرکننده ، تقویت کننده و دیگر …

ادامه مطلب